Внимание! Вы перенаправляетесь на другой сайт. Для перехода щелкните по ссылке: http://www.bashenc.ru/index.php/ru/54-novosti-izdatelstva/312-vyshla-v-svet-ishimbajskaya-entsiklopediya