Внимание! Вы перенаправляетесь на другой сайт. Для перехода щелкните по ссылке: https://www.msu.ru/news/pervoe-zasedanie-nauchno-redaktsionnoy-kollegii-portala-znaniya.html