Внимание! Вы перенаправляетесь на другой сайт. Для перехода щелкните по ссылке: http://mininform.gov.by/news/all/xxvii-minskaya-mizhnarodnaya-knizhnaya-vysta-ka-kirmash-pershyya-vyniki/