Э

Мир энциклопедий

encyclopedia.ru

Культура Беларусі: энцыклапедыя. Ў 6 тамах. Том 5. Л — М

Информация См. справку «О каталоге энциклопедий»
Культура Беларусі: энцыклапедыя. Ў 6 тамах. Том 5. Л — М
 • Тип бумажная книга
 • Языкбелорусский
 • ISBN9789851104952, 9789851108059
 • АвторРэдкал.: В. В. Калістратава (гал. рэд.), Б. У. Святлоў, Л. С. Ананіч, У. І. Адамушка, У. С. Басалыга, Ю. П. Бондар, В. В. Даніловіч, А. А. Каваленя, Р. С. Матульскі, У. І. Пракапцоў, А. І. Лакотка, М. І. Чаргінец, В. М. Чэрнік, А. А. Лукашанец, А. А. Суша, Л. Г. Кірухіна, М. В. Нікалаеў, Л. У. Языковіч, Г. М. Малей, Т. І. Жукоўская, М. Г. Нікіцін, Т. Ф. Рослік; [Рэд. савет: Р. М. Аладава, А. М. Аляхновіч, В. Д. Бажэнава, Р. М. Бакіевіч, К. С. Бандарэнка, Р. І. Баравік, М. Р. Баразна, Р. І. Вайцехоўская, С. У. Вараб’ёва, У. А. Васілевіч, С. Л. Гаранін, С. А. Гардун, В. Р. Гудзей-Каштальян, В. У. Дадзіемава, І. Д. Дземянчук, У. М. Дзянісаў, Д. В. Дзятко, С. Ф. Дубянецкі, А. А. Егарэйчанка, В. І. Еўмянькоў, В. І. Жук, Ю. Ю. Захарына, А. М. Каласоўская, А. А. Карпілава, С. В. Карпук, М. А. Козенка, М. М. Крывальцэвіч, В. Ф. Кушнер, І. Ф. Лабацкі, С. С. Лаўшук, Г. А. Лаўрэцкі, А. С. Ліс, В. М. Ляўко, Н. Г. Мазурына, В. А. Максімава, А. А. Манкевіч, Т. А. Марозава, Н. В. Мацаберыдзэ, Т. Г. Мдывані, П. А. Міхайлаў, І. Д. Назіна, В. Л. Насевіч, А. М. Ненадавец, В. С. Пазднякоў, Г. А. Патаеў, В. П. Пракапцова, М. Р. Прыгодзіч, І. В. Саверчанка, Я. М. Сахута, С. А. Сергачоў, І. І. Сінчук, А. І. Смолік, Р. Б. Смольскі, С. В. Снапкоўская, М. В. Трус, С. І. Уланоўская, Н. М. Усава, Г. А. Фатыхава, А. Ф. Хмялькоў, М. В. Цвілік, В. С. Цітоў, М. Л. Цыбульскі, В. А. Чамярыцкі, В. М. Чарнатаў, І. А. Чарота, М. І. Шамшэня, С. У. Шахоўская, Я. Ф. Шунейка, Г. М. Шэйкін, Н. А. Юўчанка, А. А. Ярашэвіч, В. Р. Языковіч]
 • ИздательствоБеларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
 • Год издания2014
 • Кол-во страниц664
 • Переплёттвёрдый

Энциклопедические новости

ИнформацияСм. группу новостейКультура Беларусі: энцыклапедыя

Дополнительные характеристики издания

Организация данных
 • Статьи словарные
 • Расположение словарных статей алфавитное
Иллюстрации
 • Иллюстрации есть
 • Чёрно-белые иллюстрации да
 • Цветные иллюстрации да
Полиграфия, типографика и упаковка
 • Формат 84х108/16 (205х260 мм)
 • Бумага офсетная
 • Гарнитура Newton
 • Печать офсетная
 • Тираж 2000
Статистика
 • Кол-во статей всего 2500
Справочный аппарат
 • Библиография в статьях в конце
 • Подписанные статьи есть

Связанные с текущим издания

Является томом многотомника

Авторы, редакторы и другие участники проекта


Предупреждение Для добавления комментариев требуется авторизация