Э

Мир энциклопедий

encyclopedia.ru

Каталог энциклопедий

Информация См. справку «О каталоге энциклопедий»

Фильтр по каталогу

  • -
  • -
Цена не указана

Язык: белорусский
ISBN: 9789851104952, 9789851108059
Автор: Рэдкал.: В. В. Калістратава (гал. рэд.), Б. У. Святлоў, Л. С. Ананіч, У. І. Адамушка, У. С. Басалыга, Ю. П. Бондар, В. В. Даніловіч, А. А. Каваленя, Р. С. Матульскі, У. І. Пракапцоў, А. І. Лакотка, М. І. Чаргінец, В. М. Чэрнік, А. А. Лукашанец, А. А. Суша, Л. Г. Кірухіна, М. В. Нікалаеў, Л. У. Языковіч, Г. М. Малей, Т. І. Жукоўская, М. Г. Нікіцін, Т. Ф. Рослік; [Рэд. савет: Р. М. Аладава, А. М. Аляхновіч, В. Д. Бажэнава, Р. М. Бакіевіч, К. С. Бандарэнка, Р. І. Баравік, М. Р. Баразна, Р. І. Вайцехоўская, С. У. Вараб’ёва, У. А. Васілевіч, С. Л. Гаранін, С. А. Гардун, В. Р. Гудзей-Каштальян, В. У. Дадзіемава, І. Д. Дземянчук, У. М. Дзянісаў, Д. В. Дзятко, С. Ф. Дубянецкі, А. А. Егарэйчанка, В. І. Еўмянькоў, В. І. Жук, Ю. Ю. Захарына, А. М. Каласоўская, А. А. Карпілава, С. В. Карпук, М. А. Козенка, М. М. Крывальцэвіч, В. Ф. Кушнер, І. Ф. Лабацкі, С. С. Лаўшук, Г. А. Лаўрэцкі, А. С. Ліс, В. М. Ляўко, Н. Г. Мазурына, В. А. Максімава, А. А. Манкевіч, Т. А. Марозава, Н. В. Мацаберыдзэ, Т. Г. Мдывані, П. А. Міхайлаў, І. Д. Назіна, В. Л. Насевіч, А. М. Ненадавец, В. С. Пазднякоў, Г. А. Патаеў, В. П. Пракапцова, М. Р. Прыгодзіч, І. В. Саверчанка, Я. М. Сахута, С. А. Сергачоў, І. І. Сінчук, А. І. Смолік, Р. Б. Смольскі, С. В. Снапкоўская, М. В. Трус, С. І. Уланоўская, Н. М. Усава, Г. А. Фатыхава, А. Ф. Хмялькоў, М. В. Цвілік, В. С. Цітоў, М. Л. Цыбульскі, В. А. Чамярыцкі, В. М. Чарнатаў, І. А. Чарота, М. І. Шамшэня, С. У. Шахоўская, Я. Ф. Шунейка, Г. М. Шэйкін, Н. А. Юўчанка, А. А. Ярашэвіч, В. Р. Языковіч]
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: белорусский
ISBN: 9789851104952, 9789851108899
Автор: Рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.), Л. С. Ананіч, Б. У. Святлоў, У. І. Адамушка, М. Р. Баразна, У. С. Басалыга, Ю. П. Бондар, В. В. Даніловіч, К. М. Дулава, А. А. Каваленя, А. М. Карлюкевіч, В. Я. Корбут, Р. С. Матульскі, У. І. Пракапцоў, А. І. Лакотка, Р. С. Сітніца, М. І. Чаргінец, В. М. Чэрнік, А. А. Лукашанец, А. А. Суша, М. В. Нікалаеў, Л. У. Языковіч, Г. М. Малей, Т. І. Жукоўская, М. Г. Нікіцін, Т. Ф. Рослік; [Рэд. савет: А. М. Аляхновіч, В. Д. Бажэнава, Р. М. Бакіевіч, К. С. Бандарэнка, Р. І. Вайцехоўская, С. У. Вараб’ёва, У. А. Васілевіч, Н. Р. Ганул, С. Л. Гаранін, С. А. Гардун, В. Р. Гудзей-Каштальян, В. У. Дадзіемава, І. Д. Дземянчук, У. М. Дзянісаў, Д. В. Дзятко, С. Ф. Дубянецкі, А. А. Егарэйчанка, В. І. Жук, Ю. Ю. Захарына, А. М. Каласоўская, А. А. Карпілава, С. В. Карпук, М. А. Козенка, М. М. Крывальцэвіч, І. Ф. Лабацкі, С. С. Лаўшук, Г. А. Лаўрэцкі, А. С. Ліс, В. М. Ляўко, Н. Г. Мазурына, В. А. Максімава, А. А. Манкевіч, Т. Г. Мдывані, П. А. Міхайлаў, І. Д. Назіна, В. Л. Насевіч, А. М. Ненадавец, В. С. Пазднякоў, Г. А. Патаеў, В. П. Пракапцова, М. Р. Прыгодзіч, В. П. Рагойша, І. В. Саверчанка, Я. М. Сахута, С. А. Сергачоў, І. І. Сінчук, А. І. Смолік, Р. Б. Смольскі, С. В. Снапкоўская, Н. М. Усава, Г. А. Фатыхава, А. Ф. Хмялькоў, М. В. Цвілік, В. С. Цітоў, М. Л. Цыбульскі, В. А. Чамярыцкі, М. І. Шамшэня, С. У. Шахоўская, Я. Ф. Шунейка, Г. М. Шэйкін, Н. А. Юўчанка, А. А. Ярашэвіч, В. Р. Языковіч]
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 5857001226
Автор: Ред. И. Чаховский
Издательство: Беларуская энцыклапедыя
Цена не указана

Язык: белорусский
ISBN: 9851102776
Автор: Э. С. Дубянецкі; [Маст. А. А. Глекаў]
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
бумажная книга Лён. Энциклопедия
2009
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851104600
Автор: Сост. Л. В. Ловчая; Под общ. ред. И. А. Голуба
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: белорусский
ISBN: 9789851105843
Автор: Склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; Рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) і інш.
Издательство: Беларуская энцыклапедыя
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 97898503917
Автор: Под ред. Л. Ф. Крупца, Г. П. Пашкова
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851103902
Автор: Под ред. Л. Ф. Крупца, Г. П. Пашкова
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851103993
Автор: Под ред. Л. Ф. Крупца, Г. П. Пашкова
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: белорусский
ISBN: 9851100161
Автор: Гал. рэд.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.), С. П. Самуэль, І. П. Хаўратовіч, Я. В. Малашэвіч, М. М. Курловіч; [Склад. Г. А. Маслыка; Навук. кансультанты: М. Б. Батвіннік, Э. К. Дарашэвіч, С. Ф. Дубянецкі, Г. В. Кісялёў, У. М. Конан, А. С. Майхровіч, В. П. Оргіш, С. А. Падокшын, К. С. Пракошына, І. А. Юхо; Мастак Э. Э. Жакевіч]
Издательство: Беларуская энцыклапедыя
Цена не указана

Язык: белорусский
ISBN: 9851102490
Автор: Пад агул. рэд. В. С. Цітова; [Маст.: І. І. Бокі, У. М. Жук]
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851105737
Автор: Сост. О. А. Михневич, А. А. Челядинский
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: английский, русский
ISBN: 9789851111424
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Серия: Беларусь помнит: во имя жизни и мира
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9851102083
Автор: В. П. Кисель
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: белорусский
ISBN: 9789851103894
Автор: Кулагін А. М.; Рэд. савет: Г. П. Пашкоў, Л. В. Календа
Издательство: Беларуская энцыклапедыя
Цена не указана

Язык: белорусский
ISBN: 9851101907
Автор: Кулагін А. М.
Издательство: Беларуская энцыклапедыя
Серия: 2000 хрысціянству
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851104723, 9789851105157, 9789851104726, 9789851107595
Автор: Редкол.: В. Ю. Александров и др.; Гл. ред. Т. В. Белова
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851104723
Автор: Редкол.: В. Ю. Александров и др.; Гл. ред. Т. В. Белова
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851105157, 9789851104726
Автор: Редкол.: В. Ю. Александров и др.; Гл. ред. Т. В. Белова
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851107595
Автор: Редкол.: В. Ю. Александров и др.; Гл. ред. Т. В. Белова
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851108158
Автор: Геращенко А. Е.
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851104631, 9789851104648
Автор: Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.), К. А. Сумар, Л. С. Ананич, В. П. Саламаха, А. А. Коваленя, Ю. В. Баженов, Т. И. Жуковская, А. Н. Малей, Л. В. Языкович
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851104631, 9789851104754
Автор: Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.), К. А. Сумар, Л. С. Ананич, В. П. Саламаха, А. А. Коваленя, Ю. В. Баженов, Т. И. Жуковская, А. Н. Малей, Л. В. Языкович
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851104631, 9789851105256
Автор: Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.), А. Н. Косинец, Л. С. Ананич, А. А. Коваленя, А. И. Локотко, Ю. В. Баженов, Т. И. Жуковская, А. Н. Малей, М. Г. Никитин, Т. Ф. Рослик, Е. П. Ситайло, Л. В. Языкович
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851104631, 9789851105621
Автор: Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.), А. Н. Косинец, Л. С. Ананич, Л. В. Языкович, А. А. Коваленя, А. И. Локотко, А. Н. Малей, Ю. В. Баженов, Т. И. Жуковская, М. Г. Никитин, Т. Ф. Рослик, Е. П. Ситайло
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851104631, 9789851106178
Автор: Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.), П. А. Кириченко, Л. С. Ананич, Е. С. Аксёнова, В. В. Калистратова, Л. В. Языкович, В. И. Адамушко, А. А. Коваленя, В. В. Данилович, А. И. Локотко, А. А. Лукашанец, Р. С. Мотульский, В. И. Прокопцов, Ю. В. Баженов, Т. И. Жуковская, А. Н. Малей, М. Г. Никитин, Т. Ф. Рослик, Е. П. Ситайло, А. И. Соломевич
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851104631, 9789851105966
Автор: Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.), П. А. Кириченко, Л. С. Ананич, Е. С. Аксёнова, В. В. Калистратова, Л. В. Языкович, В. И. Адамушко, А. А. Коваленя, В. В. Данилович, А. И. Локотко, А. А. Лукашанец, Р. С. Мотульский, В. И. Прокопцов, Ю. В. Баженов, Т. И. Жуковская, А. Н. Малей, М. Г. Никитин, Т. Ф. Рослик, Е. П. Ситайло, А. И. Соломевич
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851104631, 9789851108233
Автор: Редкол.: В. В. Кравцов, Л. С. Ананич, В. В. Андриевич (гл. ред.), Е. А. Агей, В. И. Дешко, И. А. Жук, П. К. Скробко, А. А. Коваленя, А. И. Локотко, В. В. Данилович
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851104631, 9789851108844
Автор: Редкол.: В. В. Андриевич (гл. ред.) и др.
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9789851104631, 9789851109490
Автор: Редкол.: В. В. Андриевич (гл. ред.) и др.
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия