Э

Мир энциклопедий

encyclopedia.ru

Языкознание. Лингвистика. Художественная литература. Литературоведение

Информация См. справку «О каталоге энциклопедий»

Фильтр по разделу

  • -
  • -
бумажная книга Языки мира. Кавказские языки
2001
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 5874440798
Автор: Гл. ред. серии В. Н. Ярцева
Издательство: Academia
Серия: Языки мира. Языки Евразии
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 5857590477
Автор: Гл. ред. серии В. Н. Ярцева
Издательство: Индрик
Серия: Языки мира. Языки Евразии
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9785874443948
Автор: Гл. ред. серии В. Н. Ярцева
Издательство: Academia
Серия: Языки мира. Языки Евразии
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 5857590469
Автор: Гл. ред. серии В. Н. Ярцева
Издательство: Индрик
Серия: Языки мира. Языки Евразии
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9785874443702
Автор: Редколл.: Ю. Б. Коряков, А. А. Кибрик
Издательство: Academia
Серия: Языки мира. Языки Евразии
бумажная книга Языки мира. Романские языки
2001
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 587444016X
Автор: Гл. ред. серии В. Н. Ярцева
Издательство: Academia
Серия: Языки мира. Языки Евразии
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 9785874442842
Автор: Гл. ред. серии В. Н. Ярцева
Издательство: Academia
Серия: Языки мира. Языки Евразии
бумажная книга Языки мира. Славянские языки
2005
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 58744442162
Автор: Гл. ред. серии В. Н. Ярцева
Издательство: Academia
Серия: Языки мира. Языки Евразии
бумажная книга Языки мира. Тюркские языки
1997
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 5857590612
Автор: Гл. ред. серии В. Н. Ярцева
Издательство: Наука
Серия: Языки мира. Языки Евразии
бумажная книга Языки мира. Уральские языки
1993
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 5020110698
Автор: Гл. ред. серии В. Н. Ярцева
Издательство: Наука
Серия: Языки мира. Языки Евразии
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 5020112674
Автор: Редкол.: В. Н. Ярцева (пред.) [т. 1], В. А. Виноградов (пред.) [т. 2-3] и др.
Издательство: Наука
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 5020112674, 5020112372, 5020226475
Автор: Редкол.: В. Н. Ярцева (пред.), В. А. Виноградов (зам. пред.), В. М. Солнцев, Э. Р. Тенишев, А. М. Шахнарович, Е. А. Поцелуевский (отв. секретарь), Г. А. Давыдова; Рецензенты: Т. Б. Крючкова, А. А. Кибрик
Издательство: Наука
Цена не указана

Язык: русский
ISBN: 5020112674, 5020112372
Автор: Редкол.: В. А. Виноградов (пред.) и др.
Издательство: Наука
Цена не указана

ISBN: 5852703079
Автор: Гл. ред. В. Н. Ярцева
Издательство: Большая Российская энциклопедия
Серия: Большие энциклопедические словари
Цена не указана

Язык: белорусский
Автор: Рэдкал.: I. П. Шамякін (гал. рэд.), Н. С. Гiлевіч, М. М. Грынчык, В. У. Iвашын, Г. В. Кісялеў, А. М. Кулакоўскі, А. А. Лойка, Я. В. Малашэвіч (адказны сакратар – нам. гал. рэд.), А. I. Мальдзіс, I. Я. Навуменка, А. Л. Петрашкевіч (нам. гал. рэд.), I. У. Саламевіч, С. П. Самуэль, Я. I. Скурко (М. Танк), I. П. Хаўратовіч (нам. гал. рэд.)
Издательство: Беларуская савецкая энцыклапедыя, Белорусская советская энциклопедия
Цена не указана

Язык: белорусский
ISBN: 9789851110410
Автор: Рэдкалегія: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.), А. М. Карлюкевіч, Ю. П. Бондар, І. В. Карпенка, А. А. Каваленя, А. І. Лакотка, А. А. Лукашанец, А. Р. Ляшковіч, І. Л. Капылоў, І. В. Саверчанка, І. Э. Багдановіч, І. Г. Баўтрэль, А. М. Вабішчэвіч, У. В. Гніламёдаў, Д. В. Дзятко, А. К. Клышка, В. А. Максімовіч, В. К. Мароз, В. П. Рагойша, Г. К. Тычко, Г. А. Фатыхава, І. Ф. Штэйнер, В. В. Давідовіч, Г. М. Малей, А. П. Сітайла, Л. У. Языковіч
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: белорусский
ISBN: 9789851110410, 9789851110427
Автор: Рэдкалегія: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.), А. М. Карлюкевіч, Ю. П. Бондар, І. В. Карпенка, А. А. Каваленя, А. І. Лакотка, А. А. Лукашанец, А. Р. Ляшковіч, І. Л. Капылоў, І. В. Саверчанка, І. Э. Багдановіч, І. Г. Баўтрэль, А. М. Вабішчэвіч, У. В. Гніламёдаў, Д. В. Дзятко, А. К. Клышка, В. А. Максімовіч, В. К. Мароз, В. П. Рагойша, Г. К. Тычко, Г. А. Фатыхава, І. Ф. Штэйнер, В. В. Давідовіч, Г. М. Малей, А. П. Сітайла, Л. У. Языковіч; Прадмова І. Э. Багдановіч
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: белорусский
ISBN: 9789851110410, 9789851110793
Автор: Рэдкалегія: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.), А. М. Карлюкевіч, Ю. П. Бондар, І. В. Карпенка, А. А. Каваленя, А. І. Лакотка, А. А. Лукашанец, А. Р. Ляшковіч, І. Л. Капылоў, І. В. Саверчанка, І. Э. Багдановіч, І. Г. Баўтрэль, А. М. Вабішчэвіч, У. В. Гніламёдаў, Д. В. Дзятко, А. К. Клышка, В. А. Максімовіч, В. К. Мароз, В. П. Рагойша, Г. К. Тычко, Г. А. Фатыхава, І. Ф. Штэйнер, В. В. Давідовіч, Г. М. Малей, А. П. Сітайла, Л. У. Языковіч
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
Цена не указана

Язык: белорусский
ISBN: 9789851110410, 9789851110953
Автор: Рэдкалегія: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.), А. М. Карлюкевіч, Ю. П. Бондар, І. В. Карпенка, А. А. Каваленя, А. І. Лакотка, А. А. Лукашанец, А. Р. Ляшковіч, І. Л. Капылоў, І. В. Саверчанка, І. Э. Багдановіч, І. Г. Баўтрэль, А. М. Вабішчэвіч, У. В. Гніламёдаў, Д. В. Дзятко, А. К. Клышка, В. А. Максімовіч, В. К. Мароз, В. П. Рагойша, Г. К. Тычко, Г. А. Фатыхава, І. Ф. Штэйнер, В. В. Давідовіч, Г. М. Малей, А. П. Сітайла, Л. У. Языковіч
Издательство: Беларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия