Э

Мир энциклопедий

encyclopedia.ru

Культура Беларусі: энцыклапедыя. Ў 6 тамах. Том 1. А — Б

Информация См. справку «О каталоге энциклопедий»
Культура Беларусі: энцыклапедыя. Ў 6 тамах. Том 1. А — Б
 • Тип бумажная книга
 • Языкбелорусский
 • ISBN9789851104952, 9789851104969
 • АвторРэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.), П. П. Латушка, А. В. Праляскоўскі, Л. С. Ананіч, Р. С. Матульскі, У. І. Адамушка, А. А. Каваленя, Л. Г. Кірухіна, А. І. Лакотка, А. А. Лукашанец, Б. У. Святлоў, Т. І. Стружэцкі, У. П. Саламаха, Я. І. Сямашка, Ю. В. Бажэнаў, С. А. Волкаў, Т. І. Жукоўская, Г. М. Малей, М. В. Нікалаеў, А. П. Сітайла, Л. У. Языковіч; [Рэд. савет: Н. А. Агафонава, Г. Я. Адамовіч, Р. М. Аладава, Э. А. Алейнікава, А. М. Аляхновіч, Т. Дз. Арлова, А. П. Бабкова, Р. М. Бакіевіч, К. С. Бандарэнка, Р. І. Баравік, М. Р. Баразна, Р. І. Вайцехоўская, С. У. Вараб’ёва, У. А. Васілевіч, С. Л. Гаранін, І. М. Гоўдзіч, Т. К. Грамадчанка, С. В. Гуткоўская, В. У. Дадзіёмава, І. Д. Дземянчук, Дз. В. Дзятко, С. Ф. Дубянецкі, А. А. Егарэйчанка, В. І. Жук, Ю. Ю. Захарына, А. М. Каласоўская, А. А. Карпілава, С. В. Карпук, М. М. Крывальцэвіч, В. Ф. Кушнер, І. Ф. Лабацкі, Б. А. Лазука, С. С. Лаўшук, А. С. Ліс, Н. Г. Мазурына, В. А. Максімава, А. А. Манкевіч, Т. А. Марозава, Т. Г. Мдывані, І. Д. Назіна, В. Л. Насевіч, А. М. Ненадавец, В. Ф. Нячай, В. С. Пазднякоў, В. П. Пракапцова, А. В. Сабалеўскі, І. В. Саверчанка, Я. М. Сахута, С. А. Сергачоў, І. І. Сінчук, В. У. Скалабан, Р. Б. Смольскі, С. В. Снапкоўская, А. А. Суша, М. В. Трус, С. І. Уланоўская, А. Т. Федарук, А. Ф. Хмялькоў, М. В. Цвілік, В. С. Цітоў, М. Л. Цыбульскі, В. А. Чамярыцкі, В. М. Чарнатаў, І. А. Чарота, М. І. Шамшэня, Я. Ф. Шунейка, Г. М. Шэйкін, Н. А. Юўчанка, А. А. Ярашэвіч, В. Р. Языковіч]
 • ИздательствоБеларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
 • Год издания2010
 • Кол-во страниц703
 • Переплёттвёрдый

Энциклопедические новости

ИнформацияСм. группу новостейКультура Беларусі: энцыклапедыя

Дополнительные характеристики издания

Организация данных
 • Статьи словарные
 • Расположение словарных статей алфавитное
Иллюстрации
 • Иллюстрации есть
 • Чёрно-белые иллюстрации да
 • Цветные иллюстрации да
Полиграфия, типографика и упаковка
 • Формат 84х108/16 (205х260 мм)
 • Бумага офсетная
 • Гарнитура Newton
 • Печать офсетная
 • Тираж 3000
Статистика
 • Кол-во статей всего 2500
Справочный аппарат
 • Указатели нет
 • Списки нет
 • Сокращения
  • аббревиатуры
  • принятые
  • библиографические
  • единицы величин
 • Библиография в статьях в конце
 • Подписанные статьи есть

Связанные с текущим издания

Является томом многотомника

Авторы, редакторы и другие участники проекта


Предупреждение Для добавления комментариев требуется авторизация