Э

Мир энциклопедий

encyclopedia.ru

Культура Беларусі: энцыклапедыя. Ў 6 тамах. Том 2. Б — Г

Информация См. справку «О каталоге энциклопедий»
Культура Беларусі: энцыклапедыя. Ў 6 тамах. Том 2. Б — Г
 • Тип бумажная книга
 • Языкбелорусский
 • ISBN9789851104952, 9789851105706
 • АвторРэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.), П. П. Латушка, А. В. Праляскоўскі, Л. С. Ананіч, Р. С. Матульскі, У. І. Пракапцоў, А. І. Адамушка, А. А. Каваленя, Б. У. Святлоў, Л. Г. Кірухіна, Т. І. Стружэцкі, М. Р. Баразна, М. І. Чаргінец, В. В. Даніловіч, У. І. Лакотка, А. А. Лукашанец, Л. У. Языковіч, К. С. Аксёнава, В. В. Калістратава, Г. М. Малей, Ю. В. Бажэнаў, С. А. Волкаў, Т. І. Жукоўская, М. В. Нікалаеў, Т. Ф. Рослік, А. П. Сітайла; [Рэд. савет: Н. А. Агафонава, Г. Я. Адамовіч, Р. М. Аладава, Э. А. Алейнікава, А. М. Аляхновіч, Т. Дз. Арлова, А. П. Бабкова, Р. М. Бакіевіч, К. С. Бандарэнка, Р. І. Баравік, Р. І. Вайцехоўская, С. У. Вараб’ёва, У. А. Васілевіч, С. Л. Гаранін, С. А. Гардун, В. І. Гаявая, І. М. Гоўдзіч, Т. К. Грамадчанка, С. В. Гуткоўская, В. У. Дадзіёмава, І. Д. Дземянчук, У. М. Дзянісаў, Дз. В. Дзятко, С. Ф. Дубянецкі, А. А. Егарэйчанка, В. І. Жук, Ю. Ю. Захарына, А. М. Каласоўская, А. А. Карпілава, С. В. Карпук, М. М. Крывальцэвіч, В. Ф. Кушнер, І. Ф. Лабацкі, Б. А. Лазука, С. С. Лаўшук, А. С. Ліс, В. М. Ляўко, Н. Г. Мазурына, В. А. Максімава, А. А. Манкевіч, Т. А. Марозава, Т. Г. Мдывані, І. Д. Назіна, В. Л. Насевіч, А. М. Ненадавец, В. С. Пазднякоў, В. П. Пракапцова, А. В. Сабалеўскі, І. В. Саверчанка, Я. М. Сахута, С. А. Сергачоў, І. І. Сінчук, В. У. Скалабан, Р. Б. Смольскі, С. В. Снапкоўская, А. А. Суша, М. В. Трус, С. І. Уланоўская, Н. М. Усава, А. Т. Федарук, А. Ф. Хмялькоў, М. В. Цвілік, В. С. Цітоў, М. Л. Цыбульскі, В. А. Чамярыцкі, В. М. Чарнатаў, І. А. Чарота, М. І. Шамшэня, Я. Ф. Шунейка, Г. М. Шэйкін, Н. А. Юўчанка, А. А. Ярашэвіч, В. Р. Языковіч]
 • ИздательствоБеларуская энцыклапедыя, Белорусская энциклопедия
 • Год издания2011
 • Кол-во страниц543
 • Переплёттвёрдый

Энциклопедические новости

ИнформацияСм. группу новостейКультура Беларусі: энцыклапедыя

Дополнительные характеристики издания

Организация данных
 • Статьи словарные
 • Расположение словарных статей алфавитное
 • Словарные статьи в дополнениях да
Иллюстрации
 • Иллюстрации есть
 • Чёрно-белые иллюстрации да
 • Цветные иллюстрации да
Полиграфия, типографика и упаковка
 • Формат 84х108/16 (205х260 мм)
 • Бумага офсетная
 • Гарнитура Newton
 • Печать офсетная
 • Тираж 3000
Статистика
 • Кол-во статей всего 2500
Справочный аппарат
 • Указатели нет
 • Списки нет
 • Сокращения нет
 • Участники в приложениях нет
 • Прочие приложения нет
 • Библиография в статьях в конце
 • Подписанные статьи есть

Связанные с текущим издания

Является томом многотомника

Авторы, редакторы и другие участники проекта


Предупреждение Для добавления комментариев требуется авторизация